اسناد تجاری

چه کسی می‌تواند تصور نماید که نقل و انتقال پول همچون گذشته‌ها به شکل کیسه‌های پول باشد و خطر حمل آن‌ها از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر را بپذیرد؟ در مقابل بسیاری از ما بارها این جمله را شنیده‌ایم که “چک فلانی برگشت خورد” و این یعنی آغاز راه پر پیچ و خم دادگاه. ما در این صفحه سعی می‌کنیم شما را با این راه تا حدودی آشنا نماییم. تفاوت چک کیفری و حقوقی را بگوییم. صلاحیت مراجع قضایی را عنوان کنیم و به طور کلی تمام تلاشمان را برای رسیدن شما به حقوقتان انجام دهیم.

مطالب آموزشی

مراجع قضایی

یکی از دانستنی های مهم در طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی، اطلاع از مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت مورد نظر است. دعاوی مرتبط با اسناد تجاری نیز از این امر مسئثنی نیست. به عنوان مثال مراجع رسیدگی کننده به چک‌های برگشتی بسته به این که به شکل کیفری طرح دعوی شوند و یا این که به شکل حقوقی تحت پیگیری قرار گیرند متفاوت است. در هر یک از این دعاوی گاهی باید به دادسراها مراجعه کرد و گاهی نیز باید به مجتمع های قضایی مراجعه کرد.

درخواست وکیل و مشاوره حقوقی رایگان iKhedmat-Telegram-Channel مقاله آموزشی مهریه مقاله آموزشی شروط ضمن عقد در عقدنامه مقاله آموزشی زنامقاله آموزشی حمایت از استارتاپ هاثبت شرکت و ایده در آی خدمتمقاله آموزشی قولنامه