برای طرح یک دعوای حقوقی باید با بخش های مختلف یک دادخواست آشنا شویم. چرا که لازمه طرح دعوای حقوقی ارائه دادخواست است. با توجه به اینکه در حال حاضر در تهران و بسیاری از استان‌ها دادخواست به شکل دستی در اغلب موارد پذیرفته شده نیست باید یا به درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس www.adliran.ir مراجعه نمایید و فرم دادخواست را تکمیل نمایید یا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه درخواست تکمیل دادخواست توسط کارمندان دفاتر نمایید.اما در شهرهایی که هنوز سامانه الکترونیکی قوه قضاییه فعال نیست دادخواست ها هنوز به شکل دستی توسط مرجع قضایی دریافت می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله‌ی مرتبط با چگونگی طرح دعوای حقوقی را مطالعه کنید یا با مرور فلوچارت زیر به طور خلاصه با این رویه آشنا می‌شوید.

رویه طرح دعوای حقوقی