حق طلاق زن

حق طلاق زن و نکات حقوقی آن

در مقالات قبلی ما به موضوع شروط ضمن عقد اشاره کردیم و یکی از این شروط که نصف شدن اموال ( تنصیف اموال ) نام داشت را بررسی نمودیم. در این مقاله می‌خواهیم به وکالت در طلاق در شرط ضمن عقد ازدواج و حق طلاق زنان بپردازیم. بنابراین در ابتدا به شروط ضمن عقدی که امروزه به طور پیش‌فرض در عقدنامه‌ها می‌آید اشاره می‌کنیم و سپس پیشنهادهایی را جهت تغییر آن‌ها ارائه می‌کنیم. همان‌طور که احتمالا می‌دانید به عنوان یک اصل کلی و قانونی، طلاق حقی است در اختیار مرد. اما مرد می‌تواند همچون سایر حقوق، وکالت در اجرای این ...
ادامه مطلب
حق تنصیف اموال برای زنان

تقسیم دارایی پس از طلاق ( تنصیف اموال )

یکی از شروط مهمی که در عقدنامه‌ها ذکر می‌شود شرط نصف شدن اموال مرد هنگام طلاق یا تنصیف است، که عنوان می‌دارد: ضمن عقد (نکاح / خارج لازم) زوجه شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوج باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است (تا) نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. لازم به توضیح است که به زبان ساده، عقد خارج لازم یعنی ...
ادامه مطلب
شروط ضمن عقد قابل ذکر در عقدنامه

شروط ضمن عقد قابل ذکر در عقدنامه

شما مجرد هستید یا متأهل؟ آقا هستید یا خانم؟ اگر ازدواج کرده‌اید آیا می‌دانید امضاهایی که در روز عقد بر روی عقدنامه زده‌اید چه بوده است و چه تعهداتی را پذیرفته‌اید و اگر ازدواج نکرده‌اید باید بدانید که بعدها چه تعهداتی را خواهید پذیرفت؟ اگر خانم هستید باید بدانید می‌توانید با اضافه کردن بندهایی تحت عنوان شروط ضمن عقد به این شروط، از مشکلاتی که در آینده ممکن است در زندگی خانوادگی پیش بیاید پرهیز کنید و اگر آقا هستید باید بدانید در چه شرایطی باید نیمی از اموالتان را به نام همسرتان کنید. ما در این مجموعه مقالات قصد ...
ادامه مطلب