مراجع قضایی

مجتمع های قضایی شهر تهران

ناحیه ۱ (شمیران) آدرس:تهران- خیابان شریعتی- پل صدر- خیابان الهیه- پلاک ۲تلفن:۲۲۰۰۷۳۷۹-۸۱ / ۲۲۰۰۰۴۳۸فکس:۳۳۱۱۴۱۳۷ویژه:اغلب دعاوی حقوقی به‌جز دعاوی خانوادگیمنطقه شهرداری:۱کد پستی:۱۹۳۳۷-۱۳۵۶۵ ارشاد (خیابان مطهری) آدرس:تهران- خیابان مطهری- نبش خیابان سلیمان خاطرتلفن:۸۸۵۰۷۵۲۲-۲۳ / ۸۸۷۵۲۵۰۰-۵۰۱فکس:۸۸۵۰۷۵۲۴ / ۸۸۵۰۷۵۲۲ویژه:منطقه شهرداری:کد پستی: بعثت (ترمینال جنوب) آدرس:ضلع شمالی ترمینال جنوبتلفن:۵۵۳۲۲۴۰۴ / ۵۵۳۲۵۱۸۵ / ۵۵۳۲۱۵۲۰-۵فکس:۵۵۰۵۸۸۴۰ / ۵۵۰۵۲۸۲۸ویژه:دعاوی حقوقی و کیفریمنطقه شهرداری:۹ ، ۱۶کد پستی:۱۱۸۸۷-۱۹۵۶۳ خانواده ۱ (اتوبان شهید محلاتی) آدرس:اتوبان شهید محلاتی- خیابان نبرد جنوبی- جنب آتش نشانی و شهرداریتلفن:۳۳۰۰۴۱۴۰ / ۳۳۰۰۹۱۲۹ / ۳۳۰۰۹۱۱۳-۹فکس:۳۳۰۰۴۱۴۰ / ۳۳۰۰۹۱۲۱ویژه:خانوادهمنطقه شهرداری:۹ ۱۹الی کد پستی:۱۷۷۷۶-۸۳۱۷۱ خانواده ۲ (میدان ونک) آدرس:ضلع شمال شرقی میدان ونک- کوچه صانعیتلفن:۸۸۷۹۳۶۰۳ / ۸۸۷۹۳۶۰۲ / ۸۸۷۷۳۶۲۱-۲فکس:۸۸۷۹۸۲۷۱ویژه:خانوادهمنطقه شهرداری:۲ ، ...
ادامه مطلب

دادسراهای شهر تهران

دادسرای ناحیه ۱ (شمیران) آدرس:تهران- خیابان شریعتی- پل صدر- خیابان الهیه- پلاک ۲تلفن:۲۲۰۰۷۳۷۹-۸۱ / ۲۲۰۰۰۴۳۸فکس:۳۳۱۱۴۱۳۷ویژه:-منطقه شهرداری:۱کد پستی:۱۹۳۳۷-۱۳۵۶۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مرکز) آدرس:تهران- نبش میدان ۱۵ خردادتلفن:۳۵۰۵۱۱۱۱فکس:۳۳۱۱۴۱۳۷ویژه:-منطقه شهرداری:تمام مناطق تهرانکد پستی:۱۱۴۹۱-۴۵۱۱ دادسرای ناحیه ۲ آدرس:تهران- سعادت آباد- خیابان علامه شمالی- خیابان ۱۸غربی- پلاک ۲۲تلفن:۲۲۰۷۸۸۸۴-۹ / ۲۲۰۷۷۷۷۵ / ۲۲۰۷۶۶۷۱فکس:۲۲۰۷۷۷۷۶ / ۲۲۰۷۶۶۷۱ویژه:-منطقه شهرداری:۲کد پستی:۱۹۹۷۹-۸۳۹۱۱ دادسرای ناحیه ۳ آدرس:تهران- میدان ونک- ابتدای ملاصدرا- خیابان پردیس- نبش کوچه زاینده رود شرقی- پلاک ۵۹تلفن:۸۸۸۸۶۱۶۱ / ۸۸۸۸۳۴۳۴ / ۸۸۸۸۱۷۲۲ / ۸۸۸۸۱۷۲۴فکس:۸۸۶۵۱۳۱۴ / ۸۸۸۸۱۶۱۶ویژه:مبارزه با زمین خواریمنطقه شهرداری:۳کد پستی:۱۱۱۴۹-۱۴۵۱۱ دادسرای ناحیه ۴ (رسالت) آدرس:تهران- فلکه دوم تهرانپارس- انتهای خیابان جشنواره- جنب فرهنگسرای اشراقتلفن:۷۷۳۴۱۰۴۱-۵ / ۷۷۳۴۱۰۴۶فکس:۷۷۳۴۱۰۴۷-۸ویژه:-منطقه شهرداری:۴-۸-۱۳کد ...
ادامه مطلب
درخواست وکیل و مشاوره حقوقی رایگان iKhedmat-Telegram-Channel مقاله آموزشی مهریه مقاله آموزشی شروط ضمن عقد در عقدنامه مقاله آموزشی زنامقاله آموزشی حمایت از استارتاپ هاثبت شرکت و ایده در آی خدمتمقاله آموزشی قولنامه