دادسرای ناحیه ۱ (شمیران)

آدرس:تهران- خیابان شریعتی- پل صدر- خیابان الهیه- پلاک ۲
تلفن:۲۲۰۰۷۳۷۹-۸۱ / ۲۲۰۰۰۴۳۸
فکس:۳۳۱۱۴۱۳۷
ویژه:
منطقه شهرداری:۱
کد پستی:۱۹۳۳۷-۱۳۵۶۵

دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مرکز)

آدرس:تهران- نبش میدان ۱۵ خرداد
تلفن:۳۵۰۵۱۱۱۱
فکس:۳۳۱۱۴۱۳۷
ویژه:
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۱۴۹۱-۴۵۱۱

دادسرای ناحیه ۲

آدرس:تهران- سعادت آباد- خیابان علامه شمالی- خیابان ۱۸غربی- پلاک ۲۲
تلفن:۲۲۰۷۸۸۸۴-۹ / ۲۲۰۷۷۷۷۵ / ۲۲۰۷۶۶۷۱
فکس:۲۲۰۷۷۷۷۶ / ۲۲۰۷۶۶۷۱
ویژه:
منطقه شهرداری:۲
کد پستی:۱۹۹۷۹-۸۳۹۱۱

دادسرای ناحیه ۳

آدرس:تهران- میدان ونک- ابتدای ملاصدرا- خیابان پردیس- نبش کوچه زاینده رود شرقی- پلاک ۵۹
تلفن:۸۸۸۸۶۱۶۱ / ۸۸۸۸۳۴۳۴ / ۸۸۸۸۱۷۲۲ / ۸۸۸۸۱۷۲۴
فکس:۸۸۶۵۱۳۱۴ / ۸۸۸۸۱۶۱۶
ویژه:مبارزه با زمین خواری
منطقه شهرداری:۳
کد پستی:۱۱۱۴۹-۱۴۵۱۱

دادسرای ناحیه ۴ (رسالت)

آدرس:تهران- فلکه دوم تهرانپارس- انتهای خیابان جشنواره- جنب فرهنگسرای اشراق
تلفن:۷۷۳۴۱۰۴۱-۵ / ۷۷۳۴۱۰۴۶
فکس:۷۷۳۴۱۰۴۷-۸
ویژه:
منطقه شهرداری:۴-۸-۱۳
کد پستی:۱۶۵۸۶-۵۴۵۷۱

دادسرای ناحیه ۵ (صادقیه)

آدرس:تهران- فلکه دوم صادقیه- خیابان آیت الله کاشانی- بلوار اباذر
تلفن:۴۴۰۹۲۹۹۳-۶ / ۴۴۰۱۷۸۲۰ / ۴۴۰۹۲۹۹۷
فکس:۴۴۰۸۹۷۲۴
ویژه:
منطقه شهرداری:۵-۲۲
کد پستی:۱۴۷۱۷-۴۵۸۸۱

دادسرای ناحیه ۶ (خارک)

آدرس:تهران- خیابان انقلاب- خیابان خارک روبروی دانشگاه علوم قضایی
تلفن:۶۶۷۱۳۲۰۷-۴ / ۶۶۷۱۳۲۰۷
فکس:۶۶۷۱۳۲۰۵ / ۶۶۷۱۹۷۱۳
ویژه:
منطقه شهرداری:۶
کد پستی:۱۱۴۵۶-۱۳۱۱۷

دادسرای ناحیه ۷

آدرس:تهران- سیدخندان- خیابان دبستان- کوچه آریا محمدی
تلفن:۸۸۴۶۸۵۷۱ / ۸۸۴۶۸۵۹۳ / ۸۶۰۱۱۰۰۲-۹
فکس:۸۸۴۶۸۵۷۲ / ۸۶۰۱۱۰۲۳
ویژه:
منطقه شهرداری:۷
کد پستی:۱۶۳۱۶-۹۷۱۷۱

دادسرای ناحیه ۹ (فرودگاه)

آدرس:تهران- میدان آزادی- فرودگاه مهرآباد
تلفن:۴۴۶۵۹۱۵۴ / ۴۴۶۹۰۹۰۰ / ۴۴۶۶۵۸۹۴
فکس:۶۶۰۲۵۲۳۴ / ۴۴۶۶۵۸۸۷
ویژه:
منطقه شهرداری:
کد پستی:۱۳۸۷۸-۳۵۳۱۵

دادسرای ناحیه ۱۰ (هاشمی)

آدرس:تهران- خیابان آزادی رو به روی پمپ بنزین- نبش خیابان خوش
تلفن:۶۶۹۲۰۰۱۸ / ۶۶۹۳۰۰۸۳-۵
فکس:۶۶۹۳۷۶۷۱ / ۶۶۵۷۶۸۲۸
ویژه:
منطقه شهرداری:۹-۱۰-۲۱
کد پستی:۱۴۵۷۹-۹۴۸۸۱

دادسرای ناحیه ۱۱

آدرس:تهران- خیابان ولیعصر ضلع غربی میدان منیریه
تلفن:۵۵۳۸۵۳۳۰-۲ / ۵۵۳۷۵۷۵۰ / ۵۵۳۸۵۴۳۰ / ۵۵۳۸۵۶۳۰
فکس:۵۵۳۸۵۳۳۰
ویژه:
منطقه شهرداری:۱۱
کد پستی:۱۳۳۴۷-۶۴۳۹۴

دادسرای ناحیه ۱۲ (۱۵ خرداد)

آدرس:تهران- ضلع شمالی پارک شهر- خیابان فیاض بخش
تلفن:۶۶۷۲۲۵۶۱-۴ / ۶۶۷۲۴۰۱۲-۱۴ / ۶۶۷۲۳۰۷۵ / ۶۶۷۲۴۰۵۷
فکس:۶۶۷۲۳۰۷۶
ویژه:
منطقه شهرداری:۱۲
کد پستی:۱۱۱۴۶-۹۵۱۱

دادسرای ناحیه ۱۴ (شهید محلاتی)

آدرس:تهران- مجتمع قضایی محلاتی- انتهای بلوار محلاتی- بلوار اباذر- بین پل ۴ و ۵
تلفن:۳۳۸۰۰۸۳۶ / ۳۳۸۱۳۷۱۹ / ۳۳۸۲۲۱۱۰
فکس:۳۳۸۲۲۱۱۱ / ۳۳۸۴۲۵۵۳
ویژه:
منطقه شهرداری:۱۴-۱۵
کد پستی:۱۷۷۶۶-۵۶۹۳۱

دادسرای ناحیه ۱۶ (بعثت)

آدرس:تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن:۵۵۳۲۱۵۲۰-۵ / ۵۵۳۲۴۰۸۰ / ۵۵۳۲۵۱۸۴
فکس:۵۵۳۳۰۰۲۲
ویژه:
منطقه شهرداری:۱۶-۱۹
کد پستی:۱۱۸۸۷-۱۹۵۶۳

دادسرای ناحیه ۱۸

آدرس:تهران- جاده ساوه- چهارراه یافت آباد- میدان معلم نبش خیابان حیدری
تلفن:۶۶۲۲۴۴۶۹-۷۲ / ۶۶۲۳۹۹۹۱
فکس:۶۶۲۳۹۹۹۰
ویژه:
منطقه شهرداری:۱۷-۱۸
کد پستی:۱۳۷۶۶-۸۷۱۱۱

دادسرای ناحیه ۱۹

آدرس:تهران- خیابان مطهری- بعد از قائم مقام فراهانی- نبش کوچه گلریز- پلاک ۲۸۴
تلفن:۸۸۳۲۸۹۸۷-۸ / ۸۸۳۲۸۹۸۰-۲ / ۸۸۸۳۰۳۱۲ / ۸۸۸۴۸۳۱۱
فکس:۸۸۳۲۸۹۸۸ / ۸۸۳۲۸۹۸۳
ویژه:جرائم پزشکی و دارویی
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۵۸۸۶-۴۳۵۱۱

دادسرای ناحیه ۲۰ (انقلاب)

آدرس:تهران- خیابان شریعتی- نبش خیابان معلم- دادگاه انقلاب
تلفن:۸۸۴۱۵۱۱۱-۵
فکس:۸۸۴۱۵۲۰۰ / ۸۸۴۳۳۷۹۰
ویژه:
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۶۳۹۶-۷۸۶۹۱

دادسرای ناحیه ۲۱

آدرس:تهران- خیابان بهشتی- خیابان احمد قصیر- جنب بیمارستان آسیا
تلفن:۸۸۷۳۲۱۶۸-۷۴ / ۸۸۷۳۹۵۸۱
فکس:۸۸۷۳۹۸۷۵ / ۸۸۷۳۹۵۸۲
ویژه:ارشاد
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۵۱۴۶-۳۳۳۱۱

دادسرای ناحیه ۲۲

آدرس:تهران- خیابان کارگر نرسیده به نصرت- کوچه مستعلی
تلفن:۶۶۵۷۵۸۶۰-۳ / ۶۶۵۷۵۸۶۵
فکس:۶۶۵۷۵۸۶۴ / ۶۶۵۷۵۸۷۳
ویژه:رسیدگی به جرائم اقتصادی
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۴۱۸۸-۱۵۷۴۳

دادسرای ناحیه ۲۳

آدرس:تهران- ضلع شمالی پارک شهر- خیابان فیاض بخش- ساختمان دادسرای ناحیه ۱۲
تلفن:۶۶۷۲۲۵۶۱-۴ / ۶۶۷۲۰۰۸۸ / ۶۶۷۲۰۴۲۲ / ۶۶۷۲۴۰۱۲-۴
فکس:۶۶۷۲۰۴۴۸
ویژه:نیابت
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۱۱۴۶-۶۹۵۱۱

دادسرای ناحیه ۲۵

آدرس:تهران- پل کریمخان- خیابان ایرانشهر- پلاک ۲۱۹
تلفن:۸۸۸۲۰۰۸۶-۸ / ۸۸۳۱۵۱۱۷ / ۸۸۸۲۴۶۵۹
فکس:۸۸۳۰۸۶۵۰
ویژه:امور سرپرستی
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۵۸۴۷-۵۳۵۱۱

دادسرای ناحیه ۲۷

آدرس:تهران- میدان شمشیری- خیابان جرجانی- پلاک ۲۰
تلفن:۶۶۶۴۰۶۶۳ / ۶۶۶۴۰۶۳۰
فکس:۶۶۶۴۰۶۳۱
ویژه:امور جنایی
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۳۵۱۹-۴۳۳۵۴

دادسرای ناحیه ۲۸

آدرس:تهران- میدان ۱۵ خرداد- دادسرای مرکز طبقه سوم
تلفن:۳۵۰۵۱۱۱۱ / ۳۵۰۵۱۳۱۳ / ۳۳۱۱۴۱۳۱
فکس:۳۳۹۵۹۷۷۲
ویژه:کارکنان دولت و مطبوعات و رسانه ها
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۱۱۴۹-۱۴۵۱۱

دادسرای ناحیه ۲۹

آدرس:تهران- اتوبان تهران کرج- خیابان آزادگان- پلاک ۱۴۴
تلفن:۴۴۰۵۹۴۲۲
فکس:۴۴۰۶۱۱۶۰
ویژه:نوجوانان
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۴۸۱۶-۶۳۱۱۱

دادسرای ناحیه ۳۰

آدرس:تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع امام خمینی- خیابان سخنور- پلاک ۳۶- طبقه اول
تلفن:۶۶۳۴۵۹۳۴
فکس:۶۶۳۴۵۹۳۱
ویژه:بین الملل
منطقه شهرداری:
کد پستی:

دادسرای ناحیه ۳۱

آدرس:تهران- خیابان شریعتی بالاتر از چهاراه طالقانی- نرسیده به بهار شیراز- نبش کوچه فرهاد
تلفن:۷۷۵۱۲۰۳۴-۶ / ۷۷۶۳۳۰۹۹
فکس:۷۷۶۰۱۴۵۵
ویژه:جرائم رایانه ای
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۶۱۳۹-۴۴۱۱۷

دادسرای ناحیه ۳۲

آدرس:تهران- خیابان آزادی- خیابان رودکی- پشت ساختمان راهنمایی و رانندگی
تلفن:۶۶۴۳۷۳۰۵ / ۶۶۴۳۷۳۲۴ / ۶۳۹۵۱۶۰۷
فکس:۶۶۴۳۵۶۷۳
ویژه:راهور
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی:۱۳۴۵۷-۹۳۱۱۳

دادسرای ناحیه ۳۳ (شهید مقدس)

آدرس:تهران- اتوبان چمران- زندان اوین
تلفن:۲۲۱۸۷۹۵۵-۶ / ۲۲۱۸۷۹۵۹
فکس:۲۲۱۸۷۸۵۸
ویژه:
منطقه شهرداری:
کد پستی:۱۹۸۳۸-۴۶۱۷۴

دادسرای ناحیه ۳۴

آدرس:تهران- میدان شمشیری- خیابان جرجانی- پلاک ۲۰
تلفن:۶۶۶۱۷۹۲۹
فکس:۶۶۶۰۰۸۷۵
ویژه:
منطقه شهرداری:تمام مناطق تهران
کد پستی: